โครงการประกวดวิดีโอ infographic "สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ"

โครงการประกวดอินโฟกราฟิก "สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ" ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท!

คนจนต้องปรับตัวและลดการบริโภค...?
เด็กยากไร้ขาดแคลนการศึกษาต้องขวนขวายด้วยตัวเอง...?
ภาษีที่ไม่เป็นธรรมแต่ก็ยังต้องเสีย...?
ที่พักอาศัยราวกับรูหนูก็ต้องทนอยู่ไปอย่างนั้น...?

มันจะง่ายกว่าไหม
ถ้าเรามาร่วมแรงกันลดความเหลื่อมล้ำที่มี?

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยการส่งวิดีโอ Infographic เข้าประกวดโครงการ

"สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ"

ค้นหาข้อมูลและประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ได้ที่
http://v-reform.org/
http://www.youtube.com/user/vreformlibrary

ส่งงานความยาวไม่เกิน 2 นาที มาที่
นิตยสาร BIOSCOPE เลขที่ 61 ซอยโชคชัย 4 (20) ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
หรือส่งเข้าอีเมลล์ [email protected]

หมดเขต 30 เมษายน 2556

เพจโครงการ
http://www.facebook.com/info.inequality

========================

รางวัล
รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล 70,000 บาท + ของรางวัล + โล่
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล 50,000 บาท + ของรางวัล + โล่
รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล 30,000 บาท + ของรางวัล + โล่
รางวัลที่ 4 - 10 : ประกาศนียบัตร