รายชื่อคนดังทั้งหมด

2 (2) A (197) B (65) C (184) D (37) E (48) F (89) G (55) H (337) I (221) J (265) K (726) L (356) M (289) N (194) O (96) P (146) Q (2) R (22) S (269) T (85) U (18) W (49) X (15) Y (177) Z (14) (16) (25) (4) (2) (12) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (8) (5) (1) (4) (1) (8) (96) (15) (2) (84) (1) (9) (7)
Title Sort descending Birthday เพศ
จงซินถง (อาเจียว) - Gillian Chung [Twins] หญิง
จงฮั่นเหลียง - Wallace Chung ชาย
จงเจียซิน - Linda Chung หญิง
จอร์จ หู - George Hu ชาย
จั๋วเหวินซวน - Genie Zhuo หญิง
จางกั๋วลี่ - Zhang Guo Li ชาย
จางจวินหนิง - Janine Chang หญิง
จางจิงชู - Zhang Jingchu หญิง
จางจื้อหลิน - Julian Cheung ชาย
จางซินหยู - Viann Zhang หญิง
จางตงเหลียง - Nicholas Teo ชาย
จางป๋อจือ - Cecilia Cheung หญิง
จางอ้ายเจีย - Sylvia Chang หญิง
จางเจียฮุย - Angus Zhang หญิง
จางเจียฮุย - Nick Cheung ชาย
จางเชี่ยน - Jess Zhang หญิง
จางเลี่ยงอิ๋ง - Jane Zhang หญิง
จางเส้าหาน - Angela Zhang หญิง
จางเสี้ยวฉวน - Joseph Chang ชาย
จางเสียว์โหย่ว - Jacky Cheung ชาย
จางเหว่ยเจี้ยน - Dicky Cheung ชาย
จ้าวหย่าจือ - Angie Chiu หญิง
จ้าวโหย่วทิง - Mark Zhao ชาย
จูอิน - Athena Chu หญิง
จูเสี้ยวเทียน - Ken Chu [F4] ชาย