รายชื่อคนดังจีน

A (7) B (2) C (50) D (5) F (6) G (3) H (17) I (1) J (5) K (14) L (60) M (5) N (7) O (1) P (3) Q (1) R (2) S (14) T (21) W (17) X (14) Y (23) Z (14) (16) (25) (4) (2) (12) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (8) (4) (1) (4) (1) (8) (95) (15) (2) (84) (1) (9) (7)
Title Sort descending Birthday เพศ
Suet Nei (Xue Ni) หญิง
Suki Chui หญิง
Szeto Shui Ki (Situ Rui Qi) ชาย
TAE ชาย
Tam Siu Wan (Tan Xiao Huan) หญิง
Tam Yiu Man (Tan Yao Wen) ชาย
Tang Jia Hao ชาย
Tang Lai Ming (Teng Li Ming) หญิง
Tang Sheung Man หญิง
Tang Yat Kwan (Deng Yi Jun) ชาย
Tang Yi Fei หญิง
Tang Zhi Ping ชาย
Tao Da Yu ชาย
Tian Niu หญิง
Tian Xin หญิง
Tin Yiu Nei (Tien Rui Ni) หญิง
To Tak Wai (Du De Wei) ชาย
To Ting Ho (Du Ting Hao) ชาย
Tong Chun Chung (Tang Zhen Zong) ชาย
Tong Man Lung (Tang Wen Long) ชาย
Tong Mun Lei (Dong Min Li) หญิง
Tong Tong หญิง
Tse Kwan Ho (Xie Jun Hao) ชาย
Tsui Kam Kong (Xu Jin Jiang) ชาย
Wang Huai Xuan หญิง
Wang Jing Ying หญิง
Wang Li Ren หญิง
Wang Ren Fu ชาย
Wang Shao Wei ชาย
Wang Xin Ru หญิง
Wong Chi Yeen (Huang Zhi Xian) ชาย
Wong Ho Yin (Huang Hao Ran) ชาย
Wong Kei Ying (Huang Ji Ying) หญิง
Wong Lum (Wang Lin) หญิง
Wong Shun Hei ชาย
Wong Yu Chi (Wang Yu Jie) หญิง
Wong Yuen Gwun หญิง
Wong Yut Tung หญิง
Wu Chen Jun หญิง
Wu Lok Yin (Hu Nuo Yan) ชาย
Wu Ting Yan (Hu Ding Xin) หญิง
Xiao Jie หญิง
Xiao Jie หญิง
Xiao Man หญิง
Xiao Qiao หญิง
Xiao Xiao หญิง
Xiao Yan หญิง
Xie He Xian ชาย
Xiong Nai Jin หญิง
Xiu Jie Kai ชาย
Xu Gui Ying หญิง
Xu Hua Feng หญิง
Xu Huai Yu หญิง
Xu Meng Zhe ชาย
Xu Shao Yang ชาย
Yan Xingshu ชาย
Yang Hao Wei ชาย
Yang Jin Hua หญิง
Yang Pei Ting หญิง
Yang Qian Pei หญิง
Yang Ya Zhu หญิง
Yao Cai Ying หญิง
Yao Yuan Hao ชาย
Yeh Yi Jun หญิง
Yeo Siew Hui (Yang Xiu Hui) หญิง
Yeow Yin Yin (Yao Ying Ying) หญิง
Yeung Cheurk Na (Yang Zhuo Na) หญิง
Yeung Yeun Yee หญิง
Yin Yue หญิง
Yip Hoi Yan (Ye Kai Yin) หญิง
Yip Tung (Ye Tong) หญิง
Yiu Chi Ling (Yao Zi Ling) หญิง
Yiu Ka Lai (Yiu Ka Nei) หญิง
Yiu Lok Yee หญิง
Yoo Ha Na หญิง
Yuen Man Kit ชาย
Yuen Siu Cheung (Ruan Zhao Xiang) ชาย
Yuen Wah (Yuan Hua) ชาย
Zeng Wan Hua หญิง
Zeng Zhi Qiao หญิง
Zhang Hao Ming ชาย
Zhang Hui Chun หญิง
Zhang Jia Ning หญิง
Zhang Rui Jia ชาย
Zhang Ting หญิง
Zhang Xin Yu หญิง
Zhao Shun ชาย
Zhao Yong Hua หญิง
Zhong Xin Yu หญิง
Zhou Cai Shi หญิง
Zhou Li Cen หญิง
Zhu Fan Gang ชาย
กงจี้อัน - Andy Gong ชาย
กงซินเหลียง - Gong Xin Liang หญิง
กงเอินน่า - Ella Koon หญิง
กวนจื่อหลิน - Rosamund Kwan หญิง
กวนหย่งเหอ - Ester Kwan หญิง
กวนหลี่เจี๋ย - Eddie Kwan ชาย
กวานหยิ่ง - Terri Kwan หญิง
กัวจิ้นอัน - Roger Kwok ชาย
กัวผิ่นเชา - Dylan Kuo ชาย
กัวฟู่เฉิง - Aaron Kwok ชาย
กัวเข่ออิง - Kenix Kwok หญิง
กัวเชี่ยนหนี - Sonjia Kwok หญิง
กุ่ยกุ่ย - Gui Gui [Hey Girl] หญิง
กุยหย่าเหลย - Gui Ya Lei หญิง
กู่จี้จี - Leo Ku ชาย
กู่เทียนเล่อ - Louis Koo ชาย
จงซินถง (อาเจียว) - Gillian Chung [Twins] หญิง
จงฮั่นเหลียง - Wallace Chung ชาย
จงเจียซิน - Linda Chung หญิง
จอร์จ หู - George Hu ชาย
จั๋วเหวินซวน - Genie Zhuo หญิง
จางกั๋วลี่ - Zhang Guo Li ชาย
จางจวินหนิง - Janine Chang หญิง
จางจิงชู - Zhang Jingchu หญิง
จางจื้อหลิน - Julian Cheung ชาย
จางซินหยู - Viann Zhang หญิง
จางตงเหลียง - Nicholas Teo ชาย
จางป๋อจือ - Cecilia Cheung หญิง
จางอ้ายเจีย - Sylvia Chang หญิง
จางเจียฮุย - Angus Zhang หญิง
จางเจียฮุย - Nick Cheung ชาย
จางเชี่ยน - Jess Zhang หญิง
จางเลี่ยงอิ๋ง - Jane Zhang หญิง
จางเส้าหาน - Angela Zhang หญิง
จางเสี้ยวฉวน - Joseph Chang ชาย
จางเสียว์โหย่ว - Jacky Cheung ชาย
จางเหว่ยเจี้ยน - Dicky Cheung ชาย
จ้าวหย่าจือ - Angie Chiu หญิง
จ้าวโหย่วทิง - Mark Zhao ชาย
จูอิน - Athena Chu หญิง
จูเสี้ยวเทียน - Ken Chu [F4] ชาย
ฉิน หลาน - Qin Lan หญิง
ฉินไห่ลู่ - Qin Hai Lu หญิง
ฉีจื่อซาน - Kate Tsui หญิง
ฉีหยิ่ง - Qu Ying หญิง
ชาง เฉิน - Chang Chen ชาย
ชิวเจ๋อ - Roy Chiu ชาย
ซิข่ายฉี - Fiona Sit หญิง
ซิวซู่เจิน - Chingmy Yau หญิง
ซุนซวน - Jessica Hsuan หญิง
ซุนซิ่ง - Sun Xing ชาย
ซุนลี่ - Sun Li หญิง
ซุนเสียจื้อ - Tony Sun ชาย
ซู เจียว - Xu Jiao หญิง
ซูฉี - Shu Qi หญิง
ซูช่าง - Shu Chang หญิง
ซูอี้หัว - Louisa So หญิง
ซู่ฮุยฉิน - Evonne Hsu หญิง
ซูโหย่วเผิง - Alec Su ชาย
ดันแคน ไหล - Duncan Chow ชาย
ตงเจีย - Dong Jie หญิง
ตี้หลุง - Ti Lung ชาย
ถงหลิง - Leila Tong หญิง
ถังอวี่เจ๋อ - Danson Tang ชาย
ถังเจิ้นกัง - Tang Zhen Gang ชาย
ถิงถิง - Guo Ting Ting หญิง
ทังอิ๋งอิ๋ง - Angela Tong หญิง
ฝางจู่หมิง - Jaycee Fong ชาย
พานเหว่ยป๋อ - Wilber Pan ชาย
ฟงเต๋อหลุน - Stephen Fung ชาย
ฟั่นปิงปิง - Fan Bing Bing หญิง
ฟางจงซิ่น - Alex Fong ชาย
ฟางลี่เซิน - Alex Fong ชาย
ฟานซิ่วหว่อง - Louis Fan ชาย
ฟานอี้เฉิน - Van Fan ชาย
ฟ่านเหวินฟาง - Fann Wong หญิง
ฟู่อิง - Theresa Fu หญิง
ม่อเข่อซิ่น - Hoyan Mok หญิง
ม่อเส้าชง - Max Mok ชาย
ม่อเหวินเว่ย - Karen Mok หญิง
มิเชล เหว่ย - Michelle Wai หญิง
ยาโถว - Ya Tou หญิง
ลิเวยเหลี่ยน - Leon Jay Williams ชาย
ลู่หมิงจิน - Jo'elle Lu หญิง
ลู่หลี่ปิง - Lu Li Ping หญิง
ลู่เจียซิน - Jozie Lu หญิง
วังหมิงฉวน - Liza Wang หญิง
สงไต้หลิน - Lynn Xiong หญิง
สวี่จื่ออัน - Andy Hui ชาย
สวีเว่ยหลุน - Beatrice Xu หญิง
สวีเหว่ยหนิง - Tiffany Xu หญิง
สี่ฉิง - Xu Qing
สีซีหยวน - Barbie Hsu หญิง
สีว์ซีตี้ - Dee Hsu หญิง
สูจึฉี - Cathy Chui หญิง
หงเทียนหมิง - Timmy Hung ชาย
หม่าหย่าจือ - Ma Ya Shu หญิง
หม่าอี๋ลี่ - Ma Yi Li หญิง
หม่าเฉิงฉิง - Evergreen Mak ชาย
หม่าเต๋อจง - Joe Ma ชาย
หมิงเต้า - Ming Dao ชาย
หมีเซียะ - Michelle Yim หญิง
หยงจู่เอ๋อ - Joey Yung หญิง
หยวนหยงอี้ - Anita Yuen หญิง
หยวนเฉวียน - Yuan Quan หญิง
หยวนไฉ่หวิน - Fiona Yuen หญิง
หยังซือฉี - Shirley Yeung หญิง
หยังไฉ่หนี - Charlie Yeung หญิง