พบ Whatsapp - BBM ทำรายได้ SMS หด 1.39 หมื่นล้านดอลล์ในปี 2011