เล่นแบบนี้ไม่น่าให้อภัย ดูไว้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง