ภาพบรรยากาศทีมงาน Full House Thai @ Trickeye Museum เกาหลี