เหมยเยี่ยนฟาง - Anita Mui

梅艳芳
วันเกิด / วันก่อตั้ง
10 ตุลาคม 1963
หญิง