รายชื่อคนดังทั้งหมด

2 (2) A (197) B (65) C (184) D (37) E (48) F (89) G (55) H (337) I (221) J (265) K (726) L (356) M (289) N (194) O (96) P (146) Q (2) R (22) S (269) T (85) U (18) W (49) X (15) Y (177) Z (14) (16) (25) (4) (2) (12) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (8) (5) (1) (4) (1) (8) (96) (15) (2) (84) (1) (9) (7)
Title Sort ascending Birthday เพศ
ไล่หย่าเหยียน - Megan Lai หญิง
ไป๋ซินฮุ่ย - Bianca Bai หญิง
ไต้เจียวเชี่ยน - Shirley Dai หญิง
ไช่เส้าเฟิน - Ada Choi หญิง
ไช่เผยหลิง - Tsai Pei Lin หญิง
ไช่อี้หลิน - Jolin Tsai หญิง
ไช่จั๊วเหยียน (อาซา) - Charlene Choi [Twins] หญิง
โหวเพ่ยเฉิน - Patty Hou หญิง
โจวไห่เม่ย - Kathy Chow หญิง
โจวเหวินฟะ - Chow Yun Fat ชาย
โจวเสี่ยวหาน - Amanda Zhou หญิง
โจวเว่ยตง - Cica Zhou หญิง
โจวหยูหมิน (ไจ๋ไจ๋) - Vic Zhou [F4] ชาย
โจวติงเหว่ย - Judy Zhou ชาย
โจวซุน - Zhou Xun หญิง
โจวซิงฉือ - Stephen Chow ชาย
แคนดิซ เฉิน - Candice Chan หญิง
เฮ่อจวินเสียง - Mike He ชาย
เหอเหม่ยเถียน - He Mei Tian หญิง
เหอเจียจิ้ง - Kenny Ho ชาย
เหอวั่นซือ - Denise Ho หญิง
เหอจั๋วเหยียน - He Zhuo Yan หญิง
เหว่ยฉี - Jill Vidal หญิง
เหวินเจ้าหลุน - Deric Wan ชาย
เหวินซ่งเสียน - Annie Man หญิง
เหลียงเฉาเหว่ย - Tony Leung ชาย
เหรินซือลู่ - Rosechanel หญิง
เหยียนหย้าหลุน - Aaron Yan [Fahrenheit] ชาย
เหมิงเจียฮุ่ย - Yoyo Mung หญิง
เหมยเยี่ยนฟาง - Anita Mui หญิง
เส้าเหม่ยฉี - Maggie Siu หญิง
เสี่ยวเจี๋ย - Xiao Jie [Lollipop] ชาย
เสี่ยวอวี้ - Xiao Yu [Lollipop] ชาย
เสี่ยวซุน - Xiao Xun หญิง
เสี่ยวกุ่ย - Huang Hong Sheng (Xiao Gui) ชาย
เวยเหลียน - Wei Lian [Lollipop] ชาย
เลี่ยวปิเอ๋อ - Bernice Liu หญิง
เลสลี่ จาง - Leslie Cheung ชาย
เย่ชุ่ยชุ่ย - Tracy Ip หญิง
เยี่ยซวน - Michelle Yip หญิง
เยิ่นเสียนฉี - Richie Jen / Richie Ren ชาย
เยิ่นต๊ะหัว - Simon Yam ชาย
เผิงอวี๋เอี้ยน - Eddie Peng ชาย
เถียนฟู่เจิน - Hebe Tian [S.H.E.] หญิง
เติ้งเชา - Deng Chao ชาย
เติ้งลี่ซิน - Stephy Tang หญิง
เติ้งชุ่ยเหวิน - Sheren Tang หญิง
เซี๊ยะถิงฟง - Nicholas Tse ชาย
เซี่ยหยี่เฉียว - Xia Yu Qiao หญิง
เซียะเทียนหัว - Michael Tse ชาย
เซียวย่าซวน - Elva Hsiao หญิง
เซียวซูเซิน - Suzanne Xiao หญิง
เซียงไห่หลัน - Anne Heung หญิง
เฉียนเหว่ยซาน - Winnie Qian หญิง
เฉินเฮ่าหมิน - Benny Chan ชาย
เฉินเห้า - Moses Chan ชาย
เฉินเหวินเหวียน - Bobo Chan หญิง
เฉินเหยียนซี - Michelle Chen หญิง
เฉินเสี่ยวชุ่น - Jordan Chan ชาย
เฉินเพ่ยฉี - Chen Pei Qi หญิง
เฉินเต๋อหยง - Vivian Chen หญิง
เฉินเฉียวเอิน - Joe Chen หญิง
เฉินเจียฮว่า - Ella Chen [S.H.E.] หญิง
เฉินฮุ่ยหลิน - Kelly Chen หญิง
เฉินอี๋หลง - Tammy Chen หญิง
เฉินอี้หรู - Calvin Chen [Fahrenheit] ชาย
เฉินห่าว - Chen Hao หญิง
เฉินหลง - Cheng Long / Jackie Chan ชาย
เฉินหมิ่นจือ - Sharon Chan หญิง
เฉินฝ่าหยง - Monica Chan หญิง
เฉินฝ่าร่า - Fala Chen หญิง
เฉินป๋อหลิน - Wilson Chen ชาย
เฉินฉู่เหอ - Baron Chen ชาย
เฉินจื่อหาน - Chen Zi Han หญิง
เฉินคุน - Aloys Chen ชาย
เฉินกว้านหลิน - Chen Guan Lin ชาย
เฉินกวนซี - Edison Chen ชาย
เจ้าเวย - Vicki Zhao หญิง
เจี่ยชิง - Jia Qing หญิง
เจียวเอินจิ้น - Vincent Jiao ชาย
เจียนม่านชู - Jian Man Shu หญิง
เจียจิ้งเหวิน - Alyssa Chia หญิง
เจียงอี้ - Chiang Yi หญิง
เจียงยั่วหลิน - Elanne Jiang หญิง
เจียงฉินฉิน - Jiang Qin Qin หญิง
เจิ้นหยวนฉ้าง - Joe Cheng ชาย
เจิ้งเจียอิง - Kevin Cheng ชาย
เจิ้งเจียหยี - Carol Zheng หญิง
เจิ้งอี้เจี้ยน - Ekin Cheng ชาย
เจิ้งซีอี้ - Yumiko Cheng หญิง
เจิ้งซิ่วเหวิน - Sammi Cheng หญิง
เจิ้งจื่อเหว่ย - Eric Tsang ชาย
เจิ้งจงจี - Ronald Cheng ชาย
เจินจื่อตัน - Donnie Yen ชาย
เจิงข่ายซวน - Alice Tzeng หญิง
เจอรี่ เหยียน - Jerry Yan [F4] ชาย
เจสซิก้า ซี - Jessica Cambensy / Jessica C. หญิง
เคิร์สเตน เริ่น - Kirsten Ren หญิง
เคอโหยวหลุน - Alan Ke ชาย
เกาหยวนหยวน - Gao Yuan Yuan หญิง
เกยหลุนเหมย - Guey Lun Mei หญิง
ฮุ่ยอิงหง - Kara Hui หญิง
ฮั่วซือเยี่ยน - Huo Si Yan หญิง
อ๋าวฉ่วน - Ao Quan [Lollipop] ชาย
อู๋เจี้ยนหาว - Vanness Wu [F4] ชาย
อู๋เจิ่นอวี้ - Francis Ng ชาย
อู๋เค่อฉวิน - Kenji Wu ชาย
อู๋ฉีหลง - Nicky Wu ชาย
อู๋ฉีลี่ - Elaine Ng หญิง
อู๋จุน - Wu Zun [Fahrenheit] ชาย
อู๋จินหยู - Sandra Ng หญิง
อู่หยงเหว่ย - Christine Ng หญิง
อี้เหนิงจิง - Annie Yi หญิง
อิงไฉ่เอ๋อ - Cherrie Ying หญิง
อาเหว่ย - Ah Wei [Lollipop] ชาย
อาหลิน - A-Lin หญิง
อันอี่เซวียน - Ady Ann หญิง
องเหม่ยหลิง - Barbara Yung หญิง
หูเหิงเอ๋อ - Myolie Wu หญิง
หูเข่อ - Hu Ke หญิง
หูเกอ - Hu Ge ชาย
หาน เสี่ยว์ - Cecilia Han หญิง
หวีซื่อมั่น - Charmaine Sheh หญิง
หวางหรั่วอี้ - Wang Ruo Yi หญิง
หวังเฟย - Wang Fei หญิง
หวังสี่ - Wong Hei (Wang Xi) ชาย
หวังลี่หง - Wang Lee Hom ชาย
หวังตงเฉิง - Jiro Wang [Fahrenheit] ชาย
หวังซินหลิน - Cyndi Wang หญิง
หวังฉวนอี - Kingone Wang ชาย
หวังจูหลิน - Wong Cho Lam ชาย
หวังจึ - Wang Zi [Lollipop] ชาย
หวงเย่อหัว - Felix Wong ชาย
หวงเซียงอี้ - Stella Huang หญิง
หวงเซิ่งอี - Eva Huang หญิง
หวงอี้ - Huang Yi หญิง
หวงซิวเซิง - Anthony Wong ชาย
หวงจงเจ๋อ - Bosco Wong ชาย
หลี่เหลียงเหว่ย - Ray Lui ชาย
หลี่เหม่ยฉี - Maggie Q หญิง
หลี่เสี่ยวหยาง - Li Xiao Ran หญิง
หลี่เสี่ยวลู่ - Jacqueline Li หญิง
หลี่เฟยเอ๋อ - Li Fei Er หญิง
หลี่เซิ่ง - Li Sheng หญิง
หลี่เชี่ยนนา - Gina Li หญิง
หลี่เจียซิน - Michelle Reis หญิง
หลี่ฮุ่ยอี้ - Koni Lui หญิง
หลี่หย่าเผิง - Li Ya Peng ชาย
หลี่หมิง - Leon Lai ชาย
หลี่ย่าหนาน - Leanne Li หญิง
หลี่ยั่วถง - Carman Lee หญิง
หลี่ปิงปิง - Li Bing Bing หญิง
หลี่ซินเจี๋ย - Angelica Lee หญิง
หลีเหม่ยเสียน - Kitty Lai หญิง
หลีเว่ย - Lee Wei ชาย
หลีเย่าเสียง - Wayne Lai ชาย
หลีซานซาน - Lee San San หญิง
หลีจือ - Gigi Lai หญิง
หลิวเสวี่ยหัว - Leanne Liu หญิง
หลิวเย่ - Liu Ye ชาย
หลิวเทา - Tamia Liu หญิง
หลิวเต๋อหัว - Andy Lau ชาย
หลิวเจียหลิง - Carina Lau หญิง
หลิวอี้เฟย - Liu Yi Fei หญิง
หลิวอวี้ชุ่ย - Rain Lau หญิง
หลิวหยุน - Liu Yun หญิง
หลิวลี่หยาง - Jade Liu หญิง
หลิวรั่วอิง - Rene Liu หญิง
หลิวซิหมิง - Canti Lau ชาย
หลิวจือ - Liu Zi หญิง
หลิว ซือ ซือ - Liu Shi Shi หญิง
หลินโหย่วเจีย - Yoga Lin ชาย
หลินเหว่ยเฉิน - Gilbert Lam ชาย
หลินเหวินหลง - Frankie Lam ชาย
หลินเผิง - Lin Peng หญิง
หลินเป่าอี้ - Bowie Lam ชาย
หลินเจียซิน - Karena Lam หญิง
หลินอี้เฉิน - Ariel Lin หญิง
หลินลี่ - Carrie Lam หญิง
หลินฟง - Raymond Lam ชาย
หลินซีเหลย - Kelly Lin หญิง
หลินซินหยู - Ruby Lin หญิง
หลินจื้ออิง - Jimmy Lin ชาย
หลินจื้อหลิง - Lin Chi Ling หญิง
หลินจวิ้นเจี๋ย - JJ Lin ชาย
หลัวจื้อเสียง - Show Luo ชาย
หลันเหยียน - Lan Yan หญิง
หลันเจิ้นหลง - Blue Lan ชาย
หลอไห่ซาน - Kama Lo หญิง
หลอเจียเหลียง - Gallen Lo ชาย
หรวนจิงเทียน - Ethan Ruan ชาย
หยูเหวินเล่อ - Shawn Yu ชาย
หยูเสี่ยวตง - Yu Xiao Tong ชาย
หยีเฉิงชิ่ง - Harlem Yu ชาย
หยีหน่า - Yu Na หญิง
หยางเชี่ยนหัว - Miriam Yeung หญิง
หยางเฉิงหลิน - Rainie Yang หญิง
หยางอี้ - Tavia Yeung หญิง
หยางอิง - Angela Baby หญิง
หยาง มี่ - Yang Mi หญิง