รายชื่อคนดังทั้งหมด

2 (2) A (197) B (65) C (184) D (37) E (48) F (89) G (55) H (337) I (221) J (265) K (726) L (356) M (289) N (194) O (96) P (146) Q (2) R (22) S (269) T (85) U (18) W (49) X (15) Y (177) Z (14) (16) (25) (4) (2) (12) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (8) (5) (1) (4) (1) (8) (96) (15) (2) (84) (1) (9) (7)
Title Sort descending Birthday เพศ
เฉินหลง - Cheng Long / Jackie Chan ชาย
เฉินห่าว - Chen Hao หญิง
เฉินอี้หรู - Calvin Chen [Fahrenheit] ชาย
เฉินอี๋หลง - Tammy Chen หญิง
เฉินฮุ่ยหลิน - Kelly Chen หญิง
เฉินเจียฮว่า - Ella Chen [S.H.E.] หญิง
เฉินเฉียวเอิน - Joe Chen หญิง
เฉินเต๋อหยง - Vivian Chen หญิง
เฉินเพ่ยฉี - Chen Pei Qi หญิง
เฉินเสี่ยวชุ่น - Jordan Chan ชาย
เฉินเหยียนซี - Michelle Chen หญิง
เฉินเหวินเหวียน - Bobo Chan หญิง
เฉินเห้า - Moses Chan ชาย
เฉินเฮ่าหมิน - Benny Chan ชาย
เฉียนเหว่ยซาน - Winnie Qian หญิง
เซียงไห่หลัน - Anne Heung หญิง
เซียวซูเซิน - Suzanne Xiao หญิง
เซียวย่าซวน - Elva Hsiao หญิง
เซียะเทียนหัว - Michael Tse ชาย
เซี่ยหยี่เฉียว - Xia Yu Qiao หญิง
เซี๊ยะถิงฟง - Nicholas Tse ชาย
เติ้งชุ่ยเหวิน - Sheren Tang หญิง
เติ้งลี่ซิน - Stephy Tang หญิง
เติ้งเชา - Deng Chao ชาย
เถียนฟู่เจิน - Hebe Tian [S.H.E.] หญิง
เผิงอวี๋เอี้ยน - Eddie Peng ชาย
เยิ่นต๊ะหัว - Simon Yam ชาย
เยิ่นเสียนฉี - Richie Jen / Richie Ren ชาย
เยี่ยซวน - Michelle Yip หญิง
เย่ชุ่ยชุ่ย - Tracy Ip หญิง
เลสลี่ จาง - Leslie Cheung ชาย
เลี่ยวปิเอ๋อ - Bernice Liu หญิง
เวยเหลียน - Wei Lian [Lollipop] ชาย
เสี่ยวกุ่ย - Huang Hong Sheng (Xiao Gui) ชาย
เสี่ยวซุน - Xiao Xun หญิง
เสี่ยวอวี้ - Xiao Yu [Lollipop] ชาย
เสี่ยวเจี๋ย - Xiao Jie [Lollipop] ชาย
เส้าเหม่ยฉี - Maggie Siu หญิง
เหมยเยี่ยนฟาง - Anita Mui หญิง
เหมิงเจียฮุ่ย - Yoyo Mung หญิง
เหยียนหย้าหลุน - Aaron Yan [Fahrenheit] ชาย
เหรินซือลู่ - Rosechanel หญิง
เหลียงเฉาเหว่ย - Tony Leung ชาย
เหวินซ่งเสียน - Annie Man หญิง
เหวินเจ้าหลุน - Deric Wan ชาย
เหว่ยฉี - Jill Vidal หญิง
เหอจั๋วเหยียน - He Zhuo Yan หญิง
เหอวั่นซือ - Denise Ho หญิง
เหอเจียจิ้ง - Kenny Ho ชาย
เหอเหม่ยเถียน - He Mei Tian หญิง
เฮ่อจวินเสียง - Mike He ชาย
แคนดิซ เฉิน - Candice Chan หญิง
โจวซิงฉือ - Stephen Chow ชาย
โจวซุน - Zhou Xun หญิง
โจวติงเหว่ย - Judy Zhou ชาย
โจวหยูหมิน (ไจ๋ไจ๋) - Vic Zhou [F4] ชาย
โจวเว่ยตง - Cica Zhou หญิง
โจวเสี่ยวหาน - Amanda Zhou หญิง
โจวเหวินฟะ - Chow Yun Fat ชาย
โจวไห่เม่ย - Kathy Chow หญิง
โหวเพ่ยเฉิน - Patty Hou หญิง
ไช่จั๊วเหยียน (อาซา) - Charlene Choi [Twins] หญิง
ไช่อี้หลิน - Jolin Tsai หญิง
ไช่เผยหลิง - Tsai Pei Lin หญิง
ไช่เส้าเฟิน - Ada Choi หญิง
ไต้เจียวเชี่ยน - Shirley Dai หญิง
ไป๋ซินฮุ่ย - Bianca Bai หญิง
ไล่หย่าเหยียน - Megan Lai หญิง