เฉินเฉียวเอิน - Joe Chen

陳喬恩 / Chen Qiao En
วันเกิด / วันก่อตั้ง
4 เมษายน 1979
หญิง