เฉินเฮ่าหมิน - Benny Chan

陳浩民 (陈浩民) / Chan Ho Man (Chen Hao Min)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
7 ตุลาคม 1969
ชาย