เซี่ยหยี่เฉียว - Xia Yu Qiao

夏于喬
วันเกิด / วันก่อตั้ง
24 สิงหาคม 1984
หญิง