Jia, Fei และนานะ (Nana) ได้รับทุนการศึกษา

Jia และ Fei จากวง miss A และนานะ (Nana) จากวง After School ได้รับทุนการศึกษา

ที่ Seoul Art College จัดกิจกรรมทุนการศึกษาเทอมแรกของปี 2012 ที่ SAC Arirang Hall ที่ SAC Tower ตัวเลขสำหรับทุนการศึกษานั้นประมาณ 6.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และแบ่งเป็น 425 ทุน ซึ่ง Jia, Fei และนานะได้รับทุนการศึกษาสำหรับ Gifted & Talented

ตัวแทนของทาง Seoul Art College กล่าวว่ “มีนักเรียนมากๆ ยิ่งขึ้นที่พิสูจน์ให้เห็นได้จากการออดิชั่นและการแข่งขัน ซึ่งสถาบันการศึกษานั้นควรให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีกิจกรรมพิเศษ พวกเราจึงพยายามที่จะเพิ่มเงินที่พวกเราได้มาให้กับนักเรียนที่มีพรสวรรค์พิเศษ”

ขอแสดงความยินดีกับ Jia, Fei และนานะ!