ซออินกุ๊ก (Seo In Guk) ถ่ายภาพในนิตยสาร High Cut

นักร้องและนักแสดงชายซออินกุ๊ก (Seo In Guk) ถ่ายภาพในนิตยสาร High Cut ฉบับปักษ์เดือนธันวาคมด้วยคอนเซ็ปท์ Hot Boy