ภาพทีเซอร์ Fly Away ผลงานใหม่ของซออินกุ๊ก (Seo In Guk) ที่ญี่ปุ่น!

นักร้องซออินกุ๊ก (Seo In Guk) เผยภาพทีเซอร์สำหรับผลงานที่จะเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผลงานนี้จะใช้ชื่อว่า Fly Away