เฉินอี้หรู - Calvin Chen [Fahrenheit]

辰亦儒 / 陈奕儒
วันเกิด / วันก่อตั้ง
10 พฤศจิกายน 1980
ชาย