เสี่ยวกุ่ย - Huang Hong Sheng (Xiao Gui)

黃鴻升
วันเกิด / วันก่อตั้ง
28 พฤศจิกายน 1983
ชาย