เฉินอี๋หลง - Tammy Chen

陳怡蓉 , Chen Yi Rong , เฉินอี๋หยง
วันเกิด / วันก่อตั้ง
13 มีนาคม 1979
หญิง