เซียวย่าซวน - Elva Hsiao

蕭亞軒 / 萧亚轩
วันเกิด / วันก่อตั้ง
24 สิงหาคม 1979
หญิง