เซียวซูเซิน - Suzanne Xiao

蕭淑慎 (萧淑慎)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
13 พฤศจิกายน 1976
หญิง