The Sword and the Chess of Death - ฤทธิ์กระบี่อาญาสวรรค์

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
魔剑生死棋 (魔劍生死棋) / Mo Jian Sheng Si Qi
ชื่อหนังอื่นๆ
魔剑传奇 / Mo Jian Chuan Qi
นักแสดง
ซุน เสียจื้อ,เส้าปิง,หลิวเทา,ถิงถิง,หลี่เหลียงเหว่ย,หม่าหยูฟง
กำกับโดย
Xiong Yu (熊郁) [หัวหน้า] / Li Chuan Feng (李傳鋒), Jing Gang (井崗)
ประเภท
Fantasy, wuxia
Produced By
Hsu Chin Liang, Li Kang Sheng (李康生), Ma Run Sheng (马润生), Jiang Pei Zhen (江佩珍)
Written By
Zhang Nan (張南)
ปี
2007
ออกอากาศ
2007-08-09
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ออกอากาศทาง GZTV / CTS (9 ส.ค. 2007, 13 ส.ค. 2007 - 11 ก.ย. 2007) เวลา 19:00, 20:00 - 22:00
ออกอากาศในไทย
2011-02-06
ออกอากาศในไทย (เพิ่มเติม)
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 02:00 - 04:00 น. ทางช่อง 3