เลสลี่ จาง - Leslie Cheung

張國榮 (张国荣) / Cheung Kwok Wing (Zhang Guo Rong)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
12 กันยายน 1956
ชาย