เซียะเทียนหัว - Michael Tse

謝天華
วันเกิด / วันก่อตั้ง
15 กรกฎาคม 1967
ชาย