เฉินเห้า - Moses Chan

陳豪 (陈豪) / Chan Ho (Chen Hao)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 เมษายน 1971
ชาย