เซี๊ยะถิงฟง - Nicholas Tse

謝霆鋒 (谢霆锋), Tse Ting Fung (Xie Ting Feng)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
29 สิงหาคม 1980
ชาย