เยิ่นต๊ะหัว - Simon Yam

任達華 (任达华) / Yam Tat Wah (Ren Da Hua)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
19 มีนาคม 1955
ชาย