เหลียงเฉาเหว่ย - Tony Leung

梁朝偉 , Liang Chao Wei, Leung Chiu Wai
วันเกิด / วันก่อตั้ง
27 มิถุนายน 1962
ชาย