ไช่เส้าเฟิน - Ada Choi

蔡少芬 , Choi Siu Fan (Cai Shao Fen)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
17 กันยายน 1973
หญิง