เลี่ยวปิเอ๋อ - Bernice Liu

廖碧兒 (廖碧儿) / Liu Bik Yi (Liao Bi Er) / Bernice Jan Liu
วันเกิด / วันก่อตั้ง
6 มกราคม 1979
หญิง