เยี่ยซวน - Michelle Yip

葉璇 (叶璇) / Yip Suen (Ye Xuan)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
14 กุมภาพันธ์ 1980
หญิง