เติ้งชุ่ยเหวิน - Sheren Tang

鄧萃雯 / 邓萃雯
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 มีนาคม 1966
หญิง