Superstar Express

ชื่อหนัง (เกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น)
愛就宅一起 / Ai Jiu Zhai Yi Qi
ชื่อหนังอื่นๆ
To Get Her
นักแสดง
Rainie Yang, Jiro Wang
กำกับโดย
Lin Zi Ping (林子平 )
ประเภท
Romance, Comedy
Produced By
Jerry Feng (馮家瑞) / Wang Xin Gui (王信貴) / Huang Wan Bo
Written By
Qi Yang Lin (齊鍚麟 )
ปี
2009
ออกอากาศ
2009-02-15
ออกอากาศ (เพิ่มเติม)
ทุกวันศุกร์ เวลา 22:00