เฉินเต๋อหยง - Vivian Chen

陳德容 (陈德容)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
1 พฤษภาคม 1974
หญิง