Empress Chun Chu (K)

Empress Chun Chu - ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน

천추태후 / Cheon Chu Taehu / Empress Chun Chu
The Iron Empress
Chae Si Ra, Kim Suk Hoon
78
Shin Chang Suk (신창석), Hwang In Hyuk (황인혁)
Kim Won Yong, Jin Hyung Wook (진형욱)
Son Young Mok (손영목), Lee Sang Min (이상민), Kang Young Ran (강영란)
Historical
ออกอากาศช่อง KBS2 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 21:30 น.
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 17:45 - 19:45 น. ทางช่อง 3

 

Rating