ประวัติคนดัง

Kang Ha Neul - คัง ฮา นึล Kang Ha Neul - คัง ฮา นึล
20 กันยายน, 2016 - 00:16
Jang Geun Seok - จาง กึน ซอก Jang Geun Seok - จาง กึน ซอก
14 สิงหาคม, 2013 - 00:38
Park Se Young - ปาร์ค เซ ยอง Park Se Young - ปาร์ค เซ ยอง
23 ธันวาคม, 2012 - 02:50
Hoya - โฮ ย่า Hoya - โฮ ย่า
24 พฤศจิกายน, 2012 - 03:41
Jung Eun Ji - จอง อึน จิ Jung Eun Ji - จอง อึน จิ
24 พฤศจิกายน, 2012 - 03:31
Seo In Guk Seo In Guk - ซอ อิน กุ๊ก
24 พฤศจิกายน, 2012 - 03:22
ฉิน หลาน - Qin Lan ฉิน หลาน - Qin Lan
17 พฤศจิกายน, 2012 - 14:15
Park Shin Hye - ปาร์ค ชิน เฮ Park Shin Hye - ปาร์ค ชิน เฮ
17 สิงหาคม, 2012 - 13:41
Jang Geun Seok - จาง กึน ซอก Jang Geun Seok - จาง กึน ซอก (บอร์ดเก่า - 03)
17 สิงหาคม, 2012 - 13:14
Kim Sae Rom - คิม แซ รอม Kim Sae Rom - คิม แซ รอม
16 สิงหาคม, 2012 - 01:47
Kim Na Young - คิม นา ยอง Kim Na Young - คิม นา ยอง
16 สิงหาคม, 2012 - 01:26
Kim Min Seo - คิม มิน ซอ Kim Min Seo - คิม มิน ซอ
16 สิงหาคม, 2012 - 01:15
Kim Mi Yeon - คิม มิ ยอน Kim Mi Yeon - คิม มิ ยอน
16 สิงหาคม, 2012 - 00:48
Kim Mi Ryeo - คิม มิ ริว Kim Mi Ryeo - คิม มิ ริว
15 สิงหาคม, 2012 - 23:44
Kim Kyung Sook - คิม คยอง ซุค Kim Kyung Sook - คิม คยอง ซุค
15 สิงหาคม, 2012 - 23:27
Kim Ji Won (1992) - คิม จิ วอน Kim Ji Won (1992) - คิม จิ วอน
15 สิงหาคม, 2012 - 01:05
Kim Ji Won - คิม จิ วอน Kim Ji Won - คิม จิ วอน
15 สิงหาคม, 2012 - 01:00
Jung Yang - จอง ยาง Jung Yang - จอง ยาง
11 สิงหาคม, 2012 - 04:30
Jung So Nyu - จอง โซ นยู Jung So Nyu - จอง โซ นยู
11 สิงหาคม, 2012 - 04:15
Jung So Min - จอง โซ มิน Jung So Min - จอง โซ มิน
11 สิงหาคม, 2012 - 04:11
JOO - จู JOO - จู
11 สิงหาคม, 2012 - 04:02
Jung Joo Yun - จอง จู ยอน Jung Joo Yun - จอง จู ยอน
11 สิงหาคม, 2012 - 03:50
Jung Joo Ri - จอง จู ริ Jung Joo Ri - จอง จู ริ
11 สิงหาคม, 2012 - 03:47
Jung Joo Hee - จอง จู ฮี Jung Joo Hee - จอง จู ฮี
11 สิงหาคม, 2012 - 03:43
Jung Joo Eun - จอง จู อึน Jung Joo Eun - จอง จู อึน
11 สิงหาคม, 2012 - 03:39
Jung Ji Ah - จอง จิ อา Jung Ji Ah - จอง จิ อา
11 สิงหาคม, 2012 - 03:30
Jung Han Bi - จอง ฮัน บิ Jung Han Bi - จอง ฮัน บิ
11 สิงหาคม, 2012 - 03:08
Jung Eun Chae - จอง อึน แช Jung Eun Chae - จอง อึน แช
11 สิงหาคม, 2012 - 03:04
Jung Eun Byul - จอง อึน บยอล Jung Eun Byul - จอง อึน บยอล
11 สิงหาคม, 2012 - 03:01
Jun Se Hong - จอน เซ ฮง Jun Se Hong - จอน เซ ฮง
10 สิงหาคม, 2012 - 03:57
Bo Ram - โบ รัม [T-ara] Bo Ram - โบ รัม [T-ara]
10 สิงหาคม, 2012 - 03:16
Joon Hyung - จูน ฮยอง Joon Hyung - จูน ฮยอง
10 สิงหาคม, 2012 - 03:05
Joo Min Ha - จู มิน ฮา Joo Min Ha - จู มิน ฮา
10 สิงหาคม, 2012 - 02:59
Joo Hye Rin - จู ฮเย ริน Joo Hye Rin - จู ฮเย ริน
10 สิงหาคม, 2012 - 02:54
Jo Soo Hyun - โจ ซู ฮยอน Jo Soo Hyun - โจ ซู ฮยอน
9 สิงหาคม, 2012 - 02:50
Jo Ha Rang - โจ ฮา รัง Jo Ha Rang - โจ ฮา รัง
9 สิงหาคม, 2012 - 02:29
Jo Bo Ah - โจ โบ อา Jo Bo Ah - โจ โบ อา
9 สิงหาคม, 2012 - 02:21
Jin Ye Sol - จิน เย ซอล Jin Ye Sol - จิน เย ซอล
9 สิงหาคม, 2012 - 02:13
Jin Se Yun - จิน เซ ยอน Jin Se Yun - จิน เซ ยอน
9 สิงหาคม, 2012 - 02:10
Ji Yoo - จิ ยู Ji Yoo - จิ ยู
9 สิงหาคม, 2012 - 01:57
Jessica - เจส สิ ก้า [SNSD] Jessica - เจส สิ ก้า [SNSD]
8 สิงหาคม, 2012 - 02:03
Jang Da Yoon - จาง ดา ยูน Jang Da Yoon - จาง ดา ยูน
8 สิงหาคม, 2012 - 01:26
Im Yoon Jung - อิม ยูน จอง Im Yoon Jung - อิม ยูน จอง
8 สิงหาคม, 2012 - 01:16
Im Soo Hyang - อิม ซู ฮยาง Im Soo Hyang - อิม ซู ฮยาง
8 สิงหาคม, 2012 - 00:50
Im Seo Yeon - อิม ซอ ยอน Im Seo Yeon - อิม ซอ ยอน
8 สิงหาคม, 2012 - 00:46
IU IU - ไอ ยู
8 สิงหาคม, 2012 - 00:13
Hyo Young - ฮโย ยอง [Co-Ed] Hyo Young - ฮโย ยอง [Co-Ed]
7 สิงหาคม, 2012 - 23:56
Hyo Min - ฮโย มิน [T-ara] Hyo Min - ฮโย มิน [T-ara]
7 สิงหาคม, 2012 - 02:17
Hwang Woo Seul Hye - ฮวาง อู ซีล ฮเย Hwang Woo Seul Hye - ฮวาง อู ซีล ฮเย
7 สิงหาคม, 2012 - 02:10
Hwang Sun Hee - ฮวาง ซอน ฮี Hwang Sun Hee - ฮวาง ซอน ฮี
7 สิงหาคม, 2012 - 02:01
Hwang Mi Sun - ฮวาง มิ ซอน Hwang Mi Sun - ฮวาง มิ ซอน
7 สิงหาคม, 2012 - 01:45
Hwang Hyo Eun - ฮวาง ฮโย อึน Hwang Hyo Eun - ฮวาง ฮโย อึน
7 สิงหาคม, 2012 - 01:29
Horan - โฮ รัน [Clazziquai] Horan - โฮ รัน [Clazziquai]
7 สิงหาคม, 2012 - 01:20
Hong Yoon Hwa - ฮง ยูน ฮวา Hong Yoon Hwa - ฮง ยูน ฮวา
7 สิงหาคม, 2012 - 01:15
Heo Yoon Jung - ฮอ ยูน จอง Heo Yoon Jung - ฮอ ยูน จอง
6 สิงหาคม, 2012 - 19:52
Harisu Harisu
6 สิงหาคม, 2012 - 19:45
Han Yoo Yi - ฮัน ยู อิ Han Yoo Yi - ฮัน ยู อิ
6 สิงหาคม, 2012 - 19:42
Han Song Yi - ฮัน ซง อิ Han Song Yi - ฮัน ซง อิ
6 สิงหาคม, 2012 - 19:25
Han Min Chae - ฮาน มิน แช Han Min Chae - ฮาน มิน แช
6 สิงหาคม, 2012 - 19:18
Han Ji Woo - ฮาน จิ อู Han Ji Woo - ฮาน จิ อู
6 สิงหาคม, 2012 - 19:10