ประวัติคนดัง

Suzy [miss A] Suzy [miss A]
3 พฤศจิกายน, 2011 - 04:29
Sung Hyun Joo - ซอง ฮยอน จู Sung Hyun Joo - ซอง ฮยอน จู
3 พฤศจิกายน, 2011 - 04:20
Tiffany - ทิฟ ฟา นี่ [SNSD] Tiffany - ทิฟ ฟา นี่ [SNSD]
3 พฤศจิกายน, 2011 - 03:43
Song Yi Woo - ซง อิ วู Song Yi Woo - ซง อิ วู
3 พฤศจิกายน, 2011 - 03:26
Song Joo Yeon - ซอง จู ยอน Song Joo Yeon - ซอง จู ยอน
3 พฤศจิกายน, 2011 - 03:16
Son Sung Yoon - ซอน ซอง ยูน Son Sung Yoon - ซอน ซอง ยูน
3 พฤศจิกายน, 2011 - 02:46
Son Hwa Ryung - ซอน ฮวา รยอง Son Hwa Ryung - ซอน ฮวา รยอง
2 พฤศจิกายน, 2011 - 04:42
Son Ga Young - ซอน กา ยอง Son Ga Young - ซอน กา ยอง
2 พฤศจิกายน, 2011 - 04:37
Son Eun Seo - ซอน อึน ซอ Son Eun Seo - ซอน อึน ซอ
2 พฤศจิกายน, 2011 - 04:34
Son Chae Won - ซอน แช วอน Son Chae Won - ซอน แช วอน
2 พฤศจิกายน, 2011 - 04:23
Shin Soo Jung - ชิน ซู จอง Shin Soo Jung - ชิน ซู จอง
2 พฤศจิกายน, 2011 - 04:03
Shin Se Kyung - ชิน เซ คยอง Shin Se Kyung - ชิน เซ คยอง
2 พฤศจิกายน, 2011 - 03:50
Shin Na Ri - ชิน นา ริ Shin Na Ri - ชิน นา ริ
2 พฤศจิกายน, 2011 - 03:46
Shin Ji - ชิน จิ Shin Ji - ชิน จิ
23 ตุลาคม, 2011 - 03:23
Shin Hyun Bin - ชิน ฮยอน บิน Shin Hyun Bin - ชิน ฮยอน บิน
23 ตุลาคม, 2011 - 03:18
จางเสี้ยวฉวน - Joseph Chang จางเสี้ยวฉวน - Joseph Chang
21 ตุลาคม, 2011 - 14:15
Seol Ji Yoon - ซอล จิ ยูน Seol Ji Yoon - ซอล จิ ยูน
21 ตุลาคม, 2011 - 00:55
Seo Yeon Joo - ซอ ยอน จู Seo Yeon Joo - ซอ ยอน จู
20 ตุลาคม, 2011 - 01:31
Seo Woo Rim - ซอ วู ริม Seo Woo Rim - ซอ วู ริม
20 ตุลาคม, 2011 - 01:26
Seo Kap Sook - ซอ กับ ซุค Seo Kap Sook - ซอ กับ ซุค
20 ตุลาคม, 2011 - 01:14
Seo Hyun - ซอ ฮยอน [SNSD] Seo Hyun - ซอ ฮยอน [SNSD]
20 ตุลาคม, 2011 - 01:09
Seo In Young - ซอ อิน ยอง Seo In Young - ซอ อิน ยอง
20 ตุลาคม, 2011 - 00:54
Seo Hyun Jin - ซอ ฮยอน จิน Seo Hyun Jin - ซอ ฮยอน จิน
20 ตุลาคม, 2011 - 00:49
Seo Hye Rin - ซอ เฮ ริน
20 ตุลาคม, 2011 - 00:42
Sa Hyun Jin - ซา ฮยอน จิน Sa Hyun Jin - ซา ฮยอน จิน
16 ตุลาคม, 2011 - 05:37
SAT SAT
16 ตุลาคม, 2011 - 05:31
UEE - ยู อี [After School] UEE - ยู อี [After School]
16 ตุลาคม, 2011 - 05:03
Woo Ri - วู ริ Woo Ri - วู ริ
16 ตุลาคม, 2011 - 04:48
Won Jong Rye - วอน จง เร Won Jong Rye - วอน จง เร
16 ตุลาคม, 2011 - 04:31
Yoon Yi Na - ยูน อิ นา Yoon Yi Na - ยูน อิ นา
16 ตุลาคม, 2011 - 03:46
Yoon Ye Ri - ยูน เย ริ Yoon Ye Ri - ยูน เย ริ
16 ตุลาคม, 2011 - 03:36
Yoon Jung Eun - ยูน จอง อึน Yoon Jung Eun - ยูน จอง อึน
16 ตุลาคม, 2011 - 03:04
Yoon Ji Eun - ยูน จิ อึน Yoon Ji Eun - ยูน จิ อึน
16 ตุลาคม, 2011 - 02:40
Yoo So Young - ยู โซ ยอง Yoo So Young - ยู โซ ยอง
16 ตุลาคม, 2011 - 02:16
Yoo Sa Ra - ยู ซา ระ Yoo Sa Ra - ยู ซา ระ
16 ตุลาคม, 2011 - 02:05
Yeo Ji Hyo - ยอ จิ ฮโย Yeo Ji Hyo - ยอ จิ ฮโย
15 ตุลาคม, 2011 - 19:51
Choi Sung Gook - ชอย ซอง กุ๊ก Choi Sung Gook - ชอย ซอง กุ๊ก
15 ตุลาคม, 2011 - 02:07
Choi Myung Kyung - ชอย มยอง คยอง Choi Myung Kyung - ชอย มยอง คยอง
15 ตุลาคม, 2011 - 01:41
Choi Jung Hoon - ชอย จอง ฮุน
15 ตุลาคม, 2011 - 01:07
Choi Jong Yoon - ชอย จง ยูน Choi Jong Yoon - ชอย จง ยูน
15 ตุลาคม, 2011 - 00:58
Choi Jong Hwan - ชอย จง ฮวาน Choi Jong Hwan - ชอย จง ฮวาน
15 ตุลาคม, 2011 - 00:52
Choi Bum Ho - ชอย บอม โฮ Choi Bum Ho - ชอย บอม โฮ
15 ตุลาคม, 2011 - 00:04
Chae Byung Chan - แช บยอง ชาน Chae Byung Chan - แช บยอง ชาน
14 ตุลาคม, 2011 - 23:50
Cha Hyun Woo - ชา ฮยอน วู Cha Hyun Woo - ชา ฮยอน วู
14 ตุลาคม, 2011 - 23:30
Dong Ho - ดง โฮ [U-KISS] Dong Ho - ดง โฮ [U-KISS]
14 ตุลาคม, 2011 - 01:03
Goo Seung Hyun - คู ซึง ฮยอน Goo Seung Hyun - คู ซึง ฮยอน
13 ตุลาคม, 2011 - 02:07
Hyun Woo  - ฮยอน วู Hyun Woo - ฮยอน วู
12 ตุลาคม, 2011 - 05:02
Hyun Jung - ฮยอน จอง Hyun Jung - ฮยอน จอง
12 ตุลาคม, 2011 - 04:55
Hwang Gun - ฮวาง กอน Hwang Gun (1981) - ฮวาง กอน
12 ตุลาคม, 2011 - 04:38
Hwang Chan Woo - ฮวาง ชาน วู Hwang Chan Woo - ฮวาง ชาน วู
12 ตุลาคม, 2011 - 04:31
Hwang Chan Sung - ฮวาง ชาน ซอง Hwang Chan Sung - ฮวาง ชาน ซอง
12 ตุลาคม, 2011 - 04:28
Huh Wook - ฮอ วุค Huh Wook - ฮอ วุค
12 ตุลาคม, 2011 - 04:18
Hoon Ki - ฮุน กิ Hoon Ki - ฮุน กิ
12 ตุลาคม, 2011 - 04:06
Hong Il Kwon - ฮง อิล ควอน Hong Il Kwon - ฮง อิล ควอน
12 ตุลาคม, 2011 - 03:48
Heo Tae Hee - ฮอ แท ฮี Heo Tae Hee - ฮอ แท ฮี
12 ตุลาคม, 2011 - 03:35
Heo Joon Suk - ฮอ จุน ซอก Heo Joon Suk - ฮอ จุน ซอก
12 ตุลาคม, 2011 - 03:30
Heo Il Hoo - ฮอ อิล ฮู Heo Il Hoo - ฮอ อิล ฮู
12 ตุลาคม, 2011 - 03:16
Han Yun - ฮัน ยอน Han Yun - ฮัน ยอน
12 ตุลาคม, 2011 - 03:12
Han Young Kwang - ฮัน ยอง ควาง Han Young Kwang - ฮัน ยอง ควาง
12 ตุลาคม, 2011 - 03:08
Han Tae Soo - ฮัน แท ซู Han Tae Soo - ฮัน แท ซู
12 ตุลาคม, 2011 - 03:04