ละคร Playful Kiss ตอนพิเศษตอนที่ 4!

ละคร Playful Kiss ตอนพิเศษตอนที่ 4!

คลิปวีดีโอเบคซึงโจที่ 5 จากแฟนๆ

c: fans uploaded