ละคร Playful Kiss ตอนพิเศษตอนที่ 7!

ละคร Playful Kiss ตอนพิเศษตอนที่ 7!

ไดอารี่เบคซึงโจจากไซท์
ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6