วง INFINITE เพิ่งเผยภาพในนิตยสารแฟชั่น Vogue

วง INFINITE เพิ่งเผยภาพในนิตยสารแฟชั่น Vogue

โดยภาพเหล่านี้จะถูกตีพิมพ์ในฉบับปักษ์เดือนมีนาคม โดยจะมีสมาชิกทั้งวงถ่ายด้วยกันและยังจะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาออกมา