G.NA ถูกนำส่งห้องฉุกเฉิน!

นักร้อง G.NA ถูกนำส่งห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บที่เข่าของเธอ

ในวันที่ 11 มีนาคม G.NA ตกลงไปในขณะที่แสดงในรายการ Music Bank ของทางสถานี KBS และข่าวรายงานออกมาว่าเธอสะดุดและตกลงไป

ซึ่ง G.NA รับการฝังเข็ม และกลับบอกกับทีมงานที่เป็นห่วงเธอว่า เธอพยายามยืนยันว่า “ฉันต้องกลับไปทำงานในตารางงานของฉันให้เสร็จ” ตอนแรกเธอจะต้องยืนบนเวที แต่เนื่องจากการบาดเจ็บนี้เธอจึงร้องเพลง I Miss You Already และหลังจากเสร็จสิ้นการออกอากาศแล้ว เธอจึงถูกนำส่งห้องฉุกเฉินทันทีเพื่อรับการรักษาให้ถูกต้อง

ในวันที่ 12 มีนาคม Cube Entertainment เปิดเผยว่า “ถึงแม้ว่าจะมีปัญหารกับกระดูกของเธอ เธอาจจะต้องรับการรักษา และพวกเราจะเปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ ในขณะที่เธอร้องเพลงบัลลาด เธอตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้”

ส่วนในรายการ Music Core นั้นเป็นการบันทึกเทปไปแล้ว แต่รายการ Inkigayo ยังเป็นรายการไลฟ์สำหรับอาทิตย์นี้ จึงต้องคอยติดตามว่าเธอจะร่วมแสดงหรือไม่