ลีบยองฮุน (Lee Byung Hun) บริจาคเงิน 700 ล้านวอนเพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่น!

นักแสดงชายลีบยองฮุน (Lee Byung Hun) ที่ได้ฉายาว่า “บยองซามะ” ที่ประเทศญี่ปุ่น บริจาคเงิน 700 ล้านวอนหรือประมาณ 617,700 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวรายงานว่า ลีบยองฮุนบริจาคเงิน 700 ล้านวอนให้กับกาชาด โดยทีกาชาดวางแผนที่จะนำเงินของลีบยองฮุนพร้อมกับเงินบริจาคของอีกหลายๆ แหล่งมาเป็นกองทุนช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่น

ลีบยองฮุนนั้นเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นซีลิบิตี้ระดับท็อปที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้ว ลีบยองฮุนมีข้อความให้กำลังใจสนับสนุนชาวญี่ปุ่นผ่านทางโฮมเพจของเขาในวันที่ 13 มีนาคม