K.Will ถ่ายภาพ IU ระหว่างถ่าย MV ของเขา?

ภาพที่ K.Will แอบถ่าย IU ในขณะที่ถ่าย MV ของเขาเพลง My Heart Is Beating ได้รับความสนใจจากชาวอินเทอร์เน็ทอย่างมาก หลังจากที่เห็นภาพกันแล้ว

MV ใหม่ของ K.Will มี IU และลีจุน (Lee Joon) ของวง MBLAQ ไปร่วมแสดงด้วย

ชาวอินเทอร์เน็ทแหย่ K. Will เล่นกันว่า “K.Will ลืมไปหรือเปล่าว่าคุณก็เป็นซีลิบิตี้ด้วยเหมือนกัน?” “K.Will กลายเป็นทีมงานเสียแล้ว”