G.NA ถ่ายทำโฆษณาใหม่ของ Juvis!

นักร้อง G.NA โชว์หุ่นของเธอในการถ่ายทำโฆษณาใหม่ของ Juvis ที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องไดเอท

เธอโพสท์ท่าถ่ายภาพอย่างมั่นใจสำหรับหุ่นที่ฟิตของเธอ