ลีจุน (Lee Joon) เลียนแบบบรู๊ซลี (Bruce Lee)?

ในวันที่ 9 เมษายนที่รายการ 100 Points out of 100 ของทางสถานี KBS2 ที่ลีจุน (Lee Joon) จากวง MBLAQ มาร่วมเป็นแขกพิเศษในรายการ

ลีจุนแสดงเลียนแบบบรู๊ซลี (Bruce Lee) เขายังสวมชุดสีเหลืองเหมือนที่บรู๊ซลีเคยสวมใน Game of Death อีกด้วย