ปาร์คจองมิน (Park Jung Min) ทักทายแฟนๆ สำหรับเทศกาล Chuseok

ปาร์คจองมิน (Park Jung Min) ทักทายแฟนๆ สำหรับเทศกาล Chuseok ด้วยคลิปวีดีโอ