ภาพคิมฮยอนจุง (Kim Hyun Joong) จากปฏิทิน The Face Shop 2012!

ภาพคิมฮยอนจุง (Kim Hyun Joong) จากปฏิทิน The Face Shop 2012!