แฟนๆ ให้ความสนใจในเรียวขาของคูฮาร่า (Goo Hara) และ IU!

คูฮาร่า (Goo Hara) จากวง Kara และ IU ได้รับความสนใจอย่างมากทางออนไลน์

ภาพของพวกเธอทั้ง 2 คนที่ยืนอยู่บนเวทีด้วยกันเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อเร็วๆ นี้ และแฟนๆ ต่างช็อคในเรื่องขาของพวกเธอที่เล็กมาก