โซจิซบ (So Ji Sub) และชินมินอา (Shin Min Ah) ถ่ายภาพให้กับแบรนด์ Giordano

เครื่องแต่งกายแบรนด์ Giordano ถูกเปิดเผยภาพปาปาราสซี่ของโซจิซบ (So Ji Sub) และชินมินอา (Shin Min Ah)

พวกเขาไปถ่ายภาพที่ท่าอากาศยาน ดูราวกับว่าพวกเขากับขึ้นเครื่องบินแบบแอบๆ พวกเขาถ่ายภาพในแนวคู่รักแบบลับๆ