โซจิซบ (So Ji Sub) ถ่ายภาพหน้าปกสำหรับนิตยสาร SONICe

โซจิซบ (So Ji Sub) ถ่ายภาพหน้าปกสำหรับนิตยสาร SONICe ฉบับปักษ์แรก และภาพของเขาจะออกมาในแนวหนังสือภาพ นอกจากนั้นยังมีการแนะนำอาหารจานโปรดของเขาพร้อมกับหนังสือเล่มโปรดของเขา แต่นิตยสารนี้จะเปิดตัวปีละฉบับ

ปีนี้จะเปิดตัวในเกาหลีในวันที่ 14 มีนาคมและที่ประเทศอื่นๆ ค่อยวางแผงหลังจากนั้น