วง A-Jax ถ่ายภาพในนิตยสาร 1st Look

วง A-Jax ถ่ายภาพในนิตยสาร 1st Look ด้วยการอวดเสน่ห์ของพวกเขาในนิตยสารฉบับนี้ในคอนเซ็ปท์ 2 Different Faces